VUCA dünyasında IT’nin önemi

kapitil_logo

VUCA, İngilizce V – volatility; U – uncertainty; C – complexity; A – Ambiguity kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronim. Türkçe ifade etmek gerekirse dalgalanma, değişkenlik, karışıklık ve belirsizlik diyebiliriz. Aslında Amerikan ordusunun icadı olan VUCA terimi askeri operasyonlarda şartlara göre stratejiler belirlemeyi nitelerken dünyanın hızla küreselleşmesi ile birlikte ekonominin içinde bulunduğu durumu en iyi anlatan kavramlardan birisi olmuştur.

VUCA dünyasında İş başarısı için etkili stratejiler

Çünkü VUCA dünyasında veya global piyasalarda ayakta durmak isteyen şirketlerin yeni yaklaşımlar geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. VUCA dünyasında geleneksel yönetim yöntemleri ile hızlı bir şekilde sınırlara ulaşılır.

Bu durumda geleneksel yapıları sorgulamak ve eski, kabuklaşmış hiyerarşileri çözmek gerekir. Bunun yerine şirket bölümleri ve çalışanları disiplinlerarası daha küçük, kendi kendini yöneten birimlerde birlikte çalışır. Gerektiğinde mevcut kaynaklar esnek işbirlikleri ve ortaklıklar ile artırılır.

Bu IT organizasyonları için ne anlama gelir?

Özünde söz konusu gereklilikler tutarlı İş-IT uyumluluk ilkelerine uygundur: Burada IT yine disiplinler arası ve özellikle bölümler arasında işbirliği içinde çalışılmasını sağlamalıdır. Bu diğer bölümlerden alınan taleplerin IT bölümünün hazırladığı çözümlerle karşılanması için de geçerlidir- Service Request Fulfilment.

İşletmelerin IT bölümünü uzun zamandır meşgul eden bir diğer önemli konu otomasyon. Şimdiden askeri operasyonlarda hightech aletler olarak insansız hava araçları kullanılıyor. Benzer belirsiz piyasa koşullarındaki işletmelerin güvensiz misyonları başarıyla yürütmeleri için teknik yenilikler ve otomasyon önemlidir.

Bu bağlamda işletme içindeki IT organizasyonu merkezi bir role sahiptir ve bu rol gereği işletme genelinde uygun çözümlerle yenilikçi ve otomatik prosesler öne çıkarılmalıdır. Başarılı ve sürdürülebilir bir strateji ve şirketin uzun vadeli başarısı için CIO’nun önemi yeterli derecede algılanmayabilir!

Başarılı bir rekabet stratejisinin bir yapıtaşı olarak veri ve bilgi toplama

Başarılı görevin bir diğer yapıtaşı mümkün olduğu kadar çok ve detaylı bilginin toplanmasıdır. Bu işletmeler için de müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri, rakip firmalar ve ürünleri hakkında yeteri kadar çok bilgi toplamak anlamına gelir. Bu bilgiler işlenerek sonrasında pazarlama ve satış hedeflerine uygun kullanıma sunulmalıdır.

IT bölümünün biryandan taleplere karşılık çözümler bulmak zorunluluğu diğer yandan IT’nin Big Data gibi trend konularla yeteri kadar eğilmediği tartışılmaktadır. Veri ve bilgi bombardımanına karşılık nasıl davranılacaktır? Bilgiler nasıl mümkün olduğunca hızlı ve verimli değerlendirilecek, süzülecek ve yararlanılabilir hale getirilecektir? İşletme başarısına yönelik bu tarz sorulara IT organizasyonu cevaplar geliştirmek zorundadır.

VUCA dünyasındaki zorluklarla alakalı IT’nin rolü

VUCA dünyasında iş başarısını garantileyen stratejilerin ana elemanlarını incelediğimizde IT’nin bu bağlamda nasıl önemli bir rol oynadığı çabuk ortaya çıkar. Bu yüzden bütün işletmeyi yetkinliklere ve kabiliyetlere göre düzenlemek ve birlikte uygun cevaplar üretecek şekilde etkinleştirmek çok önemlidir.

Kaynak: Wendia Blog