IT-Security bir hijyen sorunu mu?

IT-Security konuları yakın zamanda gerçekleşen siber saldırılar sonrası IT yöneticilerinin ajandasında en önlerde yer almaktadır. Siber saldırılara karşı tam koruma hiçbir zaman mümkün olmayacaksa da saldırının başarılı olma riskini azaltmak için IT önlemler alabilir. Nitekim yapılan araştırmalarda belli ölçekteki firmaların IT-Security konuları ve teknolojilerine önemli yatırımlar yapmaya başladığını göstermektedir. Bunda 2018 Mayıs ayında Avrupa’da yürürlüğe Daha fazla okuyunIT-Security bir hijyen sorunu mu?[…]

IT’de imaj sorunu nasıl çözülür – IT Marketing

IT kendi imaj sorunu’nu nasıl çözebilir? Carglass CDO’su Bernhard Speyer, Computerwoche dergisine verdiği aktüel bir röportajda IT ile işletmenin diğer departmanları arasında yaşadığı tecrübelerden bahseder. Daha işin ilk haftalarında öğrendiği ilk şey her sorunda IT’nin suçlu olduğudur, konu büroda arızalı bir priz olsa da. Bu IT’nin henüz devam eden bir imaj sorunu olduğunun örneğidir. Bu Daha fazla okuyunIT’de imaj sorunu nasıl çözülür – IT Marketing[…]

Servis kalitesi KeyUser ile başlar

Servis kalitesi KeyUser ile başlar Teknik desteklerinizde hizmet kalitesini belli bir seviyede nasıl tutacağınızı yada artıracağınızı düşünmek çok zamanınızı mı alıyor? Ozaman aşağıdaki soruyla uğraşmanız gerekecektir: Sizin açınızdan IT servisinizi kullanıcı yönünden her gün yeniden işleyen Hereos kimlerdir? Bizim açımızdan iki Hereo grubu vardır: Birincisi hissedilen servis kalitesine direk katılan yani ön tarafta duran; ikincisi Daha fazla okuyunServis kalitesi KeyUser ile başlar[…]

Hizmet Yönetimi ve Standartlaşma – Neden ITSM?

Globalleşme ve sürekli hale gelen standartlaşma baskısı altındaki serbest piyasa koşullarında hizmet sağlayıcılar yoğun rekabete maruz kalmaktadır. BT endüstrileşmesi, BT- Fabrika, BigData, paylaşımlı hizmetler vb. güncel terimler bu alanda bir paradigma değişimini de beraberinde getirmiştir: BT bölümleri eskiden teknik olarak hangi hizmetlerin mümkün olduğuna karar verebilirken günümüzde müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri ön planda tutulmaktadır. BT Daha fazla okuyunHizmet Yönetimi ve Standartlaşma – Neden ITSM?[…]

Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)

Ekonominin dijitalleşmesi hizmet sunumunu nasıl etkiler Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yakın zamanda IT sektörünün güncel konularının önemli bir parçası olmuştur.  Hizmet Yönetimi ve Hizmet Organizasyonları için Dijitallleşme ve Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir? Kesin olan BT hizmet organizasyonlarına yönelik taleplerin  Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 paralelinde artmasıdır. Aşağıdaki metin kısaca hizmet sunumunun üç farklı alanını, bu Daha fazla okuyunDijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)[…]

VUCA dünyasında IT’nin önemi

VUCA, İngilizce V – volatility; U – uncertainty; C – complexity; A – Ambiguity kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronim. Türkçe ifade etmek gerekirse dalgalanma, değişkenlik, karışıklık ve belirsizlik diyebiliriz. Aslında Amerikan ordusunun icadı olan VUCA terimi askeri operasyonlarda şartlara göre stratejiler belirlemeyi nitelerken dünyanın hızla küreselleşmesi ile birlikte ekonominin içinde bulunduğu durumu en iyi Daha fazla okuyunVUCA dünyasında IT’nin önemi[…]