Service Desk Management(Hizmet Masası Yönetimi)

Wendia projelerinde işletme gereksinimlerine göre modüller tamamen veya tek tek uygulanmaya başlanır. Faaliyet alanından bağımsız işletmelerin müşterilerinin talepleri ve sorunlarıyla başlayan hizmet süreçlerini belli bir düzeyde yönetmek için güçlü bir araç olarak POB’u tercih etmeleri Service Desk modülünü en çok uygulanan modül yapmıştır. Bunda POB’un bir çağrı merkezi gereksinimlerini etkin süreçler ve entegrasyonlarla üst düzeyde Daha fazla okuyunService Desk Management(Hizmet Masası Yönetimi)[…]

Configuration & Asset Management

Yapılandırma ve Varlık Yönetimi modülü POB CAM, tüm hizmet yönetim süreçlerini destekleyen BT bileşenleri üzerindeki önemli bilgileri sağlar. Organizasyonunuzun değerli hizmet varlıklarını kontrol etmesine imkan sağlar, finansal planlamaya yardım eder, yazılım değişimlerini görünür hale getirir, yetkisiz yazılım kullanımını azaltır ve buna bağlı olarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olur. Bu modül ile ayrıca sistem yapısının durumu ve Daha fazla okuyunConfiguration & Asset Management[…]

Hizmet Seviyesi Yönetimi (Service Level Management)

İş süreçlerinde BT’ nin önemi arttıkça işletme sonuçlarının giderek BT kalitesine bağlı olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle sunulan hizmetlerin performansı belli kriterlere göre ölçülür. Belirlenen kriterler hizmet seviyesi olarak adlandırılır ve tüm içerikleriyle hizmet seviyesi sözleşmelerinde (SLAs) yaşatılır. Sürekli ve hızlı değişen iş taleplerinin kayda geçilmesi (Hizmet talebi) ve işletmede bu taleplere karşılık gelen hizmetlerin sunulması Daha fazla okuyunHizmet Seviyesi Yönetimi (Service Level Management)[…]