Configuration & Asset Management

cam-configuration management

Yapılandırma ve Varlık Yönetimi modülü POB CAM, tüm hizmet yönetim süreçlerini destekleyen BT bileşenleri üzerindeki önemli bilgileri sağlar. Organizasyonunuzun değerli hizmet varlıklarını kontrol etmesine imkan sağlar, finansal planlamaya yardım eder, yazılım değişimlerini görünür hale getirir, yetkisiz yazılım kullanımını azaltır ve buna bağlı olarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olur. Bu modül ile ayrıca sistem yapısının durumu ve güvenilirliği takip edilebilir, geliştirme ve sistem bakımı çalışmalarına yönelik önemli bilgiler sağlanır. BT otomasyonu referanslandırılabilir bu prosesler sistem durumuyla ilgili geçmiş kayıtları, Proje Yönetimi ve Envanter takibinin yanısıra teknoloji geliştirme aktivitelerini de yakından ilgilendirir.

POB CAM aşağıdaki bazı faydalar gözetlenerek uygulanır:
– Sistem öğelerindeki gelişmelerin görünürlüğü ve takibiyle verimliliğin, stabilitenin ve kontrolün artması sağlanır

– Sistem yapılandırma öğeleri hakkındaki detaylı bilgilerle gereksiz kurulumlar ve ayrıntılar elenerek maliyetler düşürülür.

– Hatalı yapılandırmaların hızlı tespiti ve düzeltilmesiyle sistem güvenilirliği sağlanmış olur

– Varlıkların tanımlanması, durumlarının takibi ve kontrölü ile ilgili resmi formalitelerin (Envanter vb.) uygulanması kolaylaşır.

– Yapılandırmayla ilişkili sorunların hızlı ve etkili çözümüyle servis kalitesi iyileştirilir.

– Risk düşürülerek yüksek düzeyde sistem güvenilirliği sağlanır

POB CAM(Configuration & Asset Management)  versiyonlar ve ağ içindeki ilişkiler de dahil BT bileşenlerin tanımlanmasını, kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını içerir. Ağda tanımlı bileşenler donanım, yazılım ve ilişkili dokümantasyonu kapsar. Bütün sistem yönetim araçları çok boyutlu yapılandırılmış veritabanını(CMDB) doldurur ve bu POB içerisinde görsel olarak yapılandırılmış ortam içerisinde gösterilebilir.

POB, yüksek kapasitede entegre olma özelliği sayesinde diğer sistem araçları üzerindeki bilgilerin yanısıra işletme için anlamlı birçok kaynaktan ve sistemden eşzamanlı veri alışverişini düzenleyerek bütünleşik bir çözüm sunar.