Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)

deutscheflagge

Ekonominin dijitalleşmesi hizmet sunumunu nasıl etkiler

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yakın zamanda IT sektörünün güncel konularının önemli bir parçası olmuştur.  Hizmet Yönetimi ve Hizmet Organizasyonları için Dijitallleşme ve Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir?

Kesin olan BT hizmet organizasyonlarına yönelik taleplerin  Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 paralelinde artmasıdır. Aşağıdaki metin kısaca hizmet sunumunun üç farklı alanını, bu alanlara Dijitalleşme ve Endüstri 4.0’ın etkilerini ve bu etkilerle uğraşırken neyin önemli olduğuna ışık tutmaktadır.

Maliyet durumu: Farklı araştırma sonuçlarına göre dijitalleşmenin katkısıyla oluşan katma değer muazzam derecededir. Buna karşılık artan BT hizmet ihtiyacı  ve hizmet organizasyonlarının kapasite kullanımında artış gözlenmektedir. İki durumda BT organizasyonlarının etkili tedbirlerle karşılaması gereken maliyet artışına neden olacaktır. Eldeki ve ihtiyaç duyulan servislerin fiyatı titizlikle hesaplanmalı ve aynı zamanda kaynaklar doğru planlanmalıdır. Herşeyden önce darboğazları önlemek için personel planlamada yeterli oranda Know-How ve uzmanlık garantilemek ve bunun sürekliliğini sağlamak önemlidir. Aynı zamanda maliyetler açık tanımlanmış, konsolide ve sorunsuz işleyen prosesler ile sürekli düşük bir seviyede tutulabilir.

Prosesler: Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile talepler ve zorluklar arttığında BT bunları proses düzeyinde güvenli ve yerleşik halde karşılamaya hazır olmalıdır. Kim önceden ayrıntılı olarak BT hizmet yönetimiyle uğraşmış veya ITIL Best Practices hizmet organizasyonuna uygulamışsa gelecekteki zorluklara iyi hazırlanmış olacaktır. Geri kalanlar da artan taleplere karşılık tanımlanmış proseslerin değerini yakında kesinlikle kabul edeceklerdir. Takip eden iki örnekte açıkca tanımlanmış, sorunsuz işleyen proseslerin Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 açısından anlamı vurgulanmıştır:

Configuration und Asset Management

En geç Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile beraber zahmetle işlenen/muhafaza edilen Excel-Listelerinin zamanı tarihe karışacaktır. İşletmede farklı cihazlar arasında otomatik veri alışverişinin sağlanması ve kontrolü zorunluysa bakımlı bir CMDB ve bütün sistem altyapısının birbirine olan bağlılıklar dahil görüntülenmesi kaçınılmazdır.

Incident und Problem Management

Makinelerin birbirleriyle komunikasyona başlaması ve kendiliğinden veri alışverişi yapması ile daha çok full otomatic events veya monitoring tools üzerinden gelen hata bildirilerinden Ticket açmak gerekli olacaktır. İleride sadece son kullanıcı olan bireyle değil, ilgili makinayla haberleşmek zorunda kalınacaktır.

Monitoring

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konusunda monitoring özel bir anlam taşımaktadır. Artan veri transferi garantilenmeli, sorunlar hızla bildirilmeli ve çözümlenmelidir.

Yarının Taleplerine Hazırlık

Hizmet sunumu Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile beraber şimdilerde merkezi değilse de giderek önem kazanan bir rol oynayacaktır. Bu yüzden  hizmet organizasyonları kendilerini yarının zorluklarına hazırlamalıdır.  IT Service Management  ve ITIL Frameworks bu konuda çok değerli oryantasyon yardımı sağlayacaktır.

 

Kaynak: Wendia Blog – “Digitalisierung, Industrie 4.0 und das IT Service Management