Finans ve Fatura Yönetimi (FIM)

financial-guySürdürülebilir ekonomik yönetim BT hizmet yönetiminde çok önemli bir gereksinimdir. Finans ve Fatura Yönetimi modülü ile CMDB’deki güvenilir bilgiler sayesinde tam detaylı bütçeleme, muhasebeleştirme ve fiyatlandırma finans yönetiminin çekirdek işlemleri olarak garanti altına alınır. POB Finans ve Fatura Yönetimi (Financial & Invoicing Management) BT servisleriyle ilişkilendirilmiş maliyetleri net bir şekilde tanımlar, stratejik planlama ve kritik işletme kararlarını desteklemek için detaylı finans bilgilerini sunar. Servisler ve bunlara bağlı masraflar hızlı bir şekilde faturalandırılarak her yerde şeffaf maliyetler ve ölçülü fiyatlandırma garantilenmiş olur.

BT hizmet organizasyonları genelde ticari bir kuruluş olarak görülür. Onlar sadece resmi finansal bütçeleme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, maliyetlerin hızlı bir biçimde yükselmesini önler ve riskleri minimize eder. POB Finans ve Fatura Yönetimi BT yönetimini vazgeçilmez bir araç ile destekler ve böylelikle BT hizmetlerinin verimliliği nitelikli kararlarla ivme kazanır. Bütün kritik işletme kararları ve bu finansal bilgilere dayalı yatırımları temellendirmek için çok değerli bir planlama enstrümanı olarak yönetime katkı sağlar. POB Finans ve Fatura Yönetimi ile her yerde şeffaflık, adil fiyatlandırma ve doğru faturalandırma gerçekleştirilmiş olur.

Wendia’nın sertifikalandırılmış çözümü size BT hizmetleri ve buna bağlı yatırımların sağlıklı tasarlanması ve planlanması için gerekli temeli oluşturur. İngiliz Office of Government Commerce (OGC) tarafından tanımlanmış en iyi ITIL Metotları ışığında kapsayıcı maliyet planlama, finans yönetimi ve muhasebeleştirme imkânı sunar. BT bileşenlerinin, çalışma saatlerinin, materyal ve hizmet maliyetler dağılımı güvenilir bir şekilde hesaplanıp müşteriye yansıtılabilir. Anlamlı göstergeler ve kapsamlı raporlarla yönetici kararları için daha şeffaf bir temel oluşturulabilir.

POB Finans ve Fatura Yönetimi Modülü içinde aşagıdaki işlemler takip edilir:

x_Wendia_Logo_300dpi