Proje ve Değişiklik yönetimi(PCM)

değişiklik yönetimi - concept of creating

POB proje ve değişiklik yönetimi kaynak kullanımının kalitesini artıran ve iyi hale getiren değişiklik yönetim sürecinin yeterliliği ve verimliliğini güvence altına almak için gerekli Standartları tanımlar.

POB proje ve değişiklik yönetimi modülü standartlaşmış metot ve prosedürlerin zamanında ve verimli bir şekilde değişiklik ve proje yönetimine uygulamayı ve buna bağlı olarak proje ve değişiklik aktivitelerinin olumsuz sonuçlarını azaltmayı ve bu aktivitelerin günden güne geliştirmeyi hedefler. PCM değişiklik yönetimi proseslerini daha şeffaf görünüme kavuşturma şansı verir ve daha etkili bir iş akışı için gerekli komünikasyon kanallarını geliştirir.

Yönetim POB içindeki bilgilere dayanarak herhangi bir değişikliğin işletmeye olan etkisini belirleyebilir ve bunun sonucunda değişiklik ihtiyacı ile değişikliğin yaratacağı etki ve maliyetler arasındaki gerekli dengeyi sağlayabilir. Etkili bir biçimde yönetilen ve geliştirilen değişiklikler genellikle ilk denemede başarılı olur ve kısa zamanda kazanımların fark edilmesiyle para ve zamandan tasarruf edilir.

POB PCM(Project & Change Management) modülü içinde aşağıdaki işlemleri yürütebilirsiniz:

x_Wendia_Logo_300dpi