Service Desk Management(Hizmet Masası Yönetimi)

incident and problem managementWendia projelerinde işletme gereksinimlerine göre modüller tamamen veya tek tek uygulanmaya başlanır. Faaliyet alanından bağımsız işletmelerin müşterilerinin talepleri ve sorunlarıyla başlayan hizmet süreçlerini belli bir düzeyde yönetmek için güçlü bir araç olarak POB’u tercih etmeleri Service Desk modülünü en çok uygulanan modül yapmıştır. Bunda POB’un bir çağrı merkezi gereksinimlerini etkin süreçler ve entegrasyonlarla üst düzeyde karşılamasının payı büyüktür. Bu modül esnek ticket sistemi, entegre bilgi bankası, bütünleyici self service ve mobil eklentileriyle en iyi pratiklerin hizmet masasına uygulanmasına yardım eder.

Service Desk modülü uygulamada servis ve değişim taleplerinin, hataların ve problemlerin alınmasına, sisteme girişinin yapılmasına, yönetimine ve çözümüne imkan verir. POB ayrıca destek personeliniz ve kullanıcılarınızın yararlandığı bilgi bankasının kontrolüne ve geliştirilmesine yardımcı olur. Buna bağlı olarak hızlı ve etkili problem çözümünü garanti eder.

Hizmet masası; lokasyon ve hizmet türünden bağımsız işletme içinden veya dışından müşterilerin başlattığı işlemlerle diger modüllerdeki prosesleri de tetikleyen, işletme genelinde hizmet verilerin aktığı ana modüldür. Bu haliyle Service Desk işletme yönetimi ile alakalı stratejik kararlar vermek için kullanılacak istatistikleri(KPIs) üretmek için önemli bir veri kaynağı sunar.

Service Desk genel anlamda hizmetlerinizi kontrol etme, yönetme ve geliştirmenize yardım ederek müşterilerinizin ihtiyaçlarına karşılık yetkin ve sorumlu durabilmeniz için gerekli fonksiyonları oluşturmanıza olanak sağlar.