Configuration & Asset Management

Yapılandırma ve Varlık Yönetimi modülü POB CAM, tüm hizmet yönetim süreçlerini destekleyen BT bileşenleri üzerindeki önemli bilgileri sağlar. Organizasyonunuzun değerli hizmet varlıklarını kontrol etmesine imkan sağlar, finansal planlamaya yardım eder, yazılım değişimlerini görünür hale getirir, yetkisiz yazılım kullanımını azaltır ve buna bağlı olarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olur. Bu modül ile ayrıca sistem yapısının durumu ve Daha fazla okuyunConfiguration & Asset Management[…]

Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)

Ekonominin dijitalleşmesi hizmet sunumunu nasıl etkiler Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yakın zamanda IT sektörünün güncel konularının önemli bir parçası olmuştur.  Hizmet Yönetimi ve Hizmet Organizasyonları için Dijitallleşme ve Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir? Kesin olan BT hizmet organizasyonlarına yönelik taleplerin  Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 paralelinde artmasıdır. Aşağıdaki metin kısaca hizmet sunumunun üç farklı alanını, bu Daha fazla okuyunDijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)[…]