Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)

Ekonominin dijitalleşmesi hizmet sunumunu nasıl etkiler Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yakın zamanda IT sektörünün güncel konularının önemli bir parçası olmuştur.  Hizmet Yönetimi ve Hizmet Organizasyonları için Dijitallleşme ve Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir? Kesin olan BT hizmet organizasyonlarına yönelik taleplerin  Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 paralelinde artmasıdır. Aşağıdaki metin kısaca hizmet sunumunun üç farklı alanını, bu Daha fazla okuyunDijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)[…]