Hizmet Yönetimi ve Standartlaşma – Neden ITSM?

Globalleşme ve sürekli hale gelen standartlaşma baskısı altındaki serbest piyasa koşullarında hizmet sağlayıcılar yoğun rekabete maruz kalmaktadır. BT endüstrileşmesi, BT- Fabrika, BigData, paylaşımlı hizmetler vb. güncel terimler bu alanda bir paradigma değişimini de beraberinde getirmiştir: BT bölümleri eskiden teknik olarak hangi hizmetlerin mümkün olduğuna karar verebilirken günümüzde müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri ön planda tutulmaktadır. BT Daha fazla okuyunHizmet Yönetimi ve Standartlaşma – Neden ITSM?[…]

VUCA dünyasında IT’nin önemi

VUCA, İngilizce V – volatility; U – uncertainty; C – complexity; A – Ambiguity kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronim. Türkçe ifade etmek gerekirse dalgalanma, değişkenlik, karışıklık ve belirsizlik diyebiliriz. Aslında Amerikan ordusunun icadı olan VUCA terimi askeri operasyonlarda şartlara göre stratejiler belirlemeyi nitelerken dünyanın hızla küreselleşmesi ile birlikte ekonominin içinde bulunduğu durumu en iyi Daha fazla okuyunVUCA dünyasında IT’nin önemi[…]