Service Desk Management(Hizmet Masası Yönetimi)

Wendia projelerinde işletme gereksinimlerine göre modüller tamamen veya tek tek uygulanmaya başlanır. Faaliyet alanından bağımsız işletmelerin müşterilerinin talepleri ve sorunlarıyla başlayan hizmet süreçlerini belli bir düzeyde yönetmek için güçlü bir araç olarak POB’u tercih etmeleri Service Desk modülünü en çok uygulanan modül yapmıştır. Bunda POB’un bir çağrı merkezi gereksinimlerini etkin süreçler ve entegrasyonlarla üst düzeyde Daha fazla okuyunService Desk Management(Hizmet Masası Yönetimi)[…]

Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)

Ekonominin dijitalleşmesi hizmet sunumunu nasıl etkiler Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yakın zamanda IT sektörünün güncel konularının önemli bir parçası olmuştur.  Hizmet Yönetimi ve Hizmet Organizasyonları için Dijitallleşme ve Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir? Kesin olan BT hizmet organizasyonlarına yönelik taleplerin  Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 paralelinde artmasıdır. Aşağıdaki metin kısaca hizmet sunumunun üç farklı alanını, bu Daha fazla okuyunDijitalleşme, Endüstri 4.0 ve BT Hizmet Yönetimi(ITSM)[…]