Hizmet Yönetimi ve Standartlaşma – Neden ITSM?

Globalleşme ve sürekli hale gelen standartlaşma baskısı altındaki serbest piyasa koşullarında hizmet sağlayıcılar yoğun rekabete maruz kalmaktadır. BT endüstrileşmesi, BT- Fabrika, BigData, paylaşımlı hizmetler vb. güncel terimler bu alanda bir paradigma değişimini de beraberinde getirmiştir: BT bölümleri eskiden teknik olarak hangi hizmetlerin mümkün olduğuna karar verebilirken günümüzde müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri ön planda tutulmaktadır. BT Daha fazla okuyunHizmet Yönetimi ve Standartlaşma – Neden ITSM?[…]