Hizmet Seviyesi Yönetimi (Service Level Management)

İş süreçlerinde BT’ nin önemi arttıkça işletme sonuçlarının giderek BT kalitesine bağlı olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle sunulan hizmetlerin performansı belli kriterlere göre ölçülür. Belirlenen kriterler hizmet seviyesi olarak adlandırılır ve tüm içerikleriyle hizmet seviyesi sözleşmelerinde (SLAs) yaşatılır. Sürekli ve hızlı değişen iş taleplerinin kayda geçilmesi (Hizmet talebi) ve işletmede bu taleplere karşılık gelen hizmetlerin sunulması Daha fazla okuyunHizmet Seviyesi Yönetimi (Service Level Management)[…]