VUCA dünyasında IT’nin önemi

VUCA, İngilizce V – volatility; U – uncertainty; C – complexity; A – Ambiguity kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronim. Türkçe ifade etmek gerekirse dalgalanma, değişkenlik, karışıklık ve belirsizlik diyebiliriz. Aslında Amerikan ordusunun icadı olan VUCA terimi askeri operasyonlarda şartlara göre stratejiler belirlemeyi nitelerken dünyanın hızla küreselleşmesi ile birlikte ekonominin içinde bulunduğu durumu en iyi Daha fazla okuyunVUCA dünyasında IT’nin önemi[…]