Yapılandırma ve Varlık Yönetimi (CAM)

3d small people - mechanism Yapılandırma ve Varlık Yönetimi modülü tüm hizmet yönetim süreçlerini destekleyen IT bileşenleri üzerindeki önemli bilgileri sağlar. Organizasyonunuzun değerli hizmet varlıkları kontrol etmesine imkan sağlar, finansal Planlamaya yardım eder, yazılım değişimlerini görünür hale getirir, yetkisiz yazılım kullanımını azaltır ve buna bağlı olarak maliyetleri düşmesine yardımcı olur.

POB CAM(Configuration & Asset Management)  versiyonlar ve ağ içindeki ilişkiler de dahil IT bileşenlerin tanımlanması, kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını içerir. Ağda tanımlı bileşenler donanım, yazılım ve ilişkili dokümantasyonu kapsar. Bütün sistem yönetim araçları çok boyutlu yapılandırılmış veritabanını(CMDB) doldurur ve bu POB içerisinde görsel olarak yapılandırılmış ortam içerisinde gösterilebilir.

Bugünkü kompleks IT altyapısı önemli bilgileri yansıtan ölçülü bir yapılandırma yönetimini gerektirir. Bu işletmenizin değerli varlıkları kontrol etmesine imkan sağlar, finansal planlamaya yardım eder, yazılım değişimlerini görünür yapar, yetkisiz yazılım kullanımını azaltır ve buna bağlı olarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olur. POB size bütün yönüyle yapılandırma ve varlık yönetimi için gerekli desteği sağlar.

CAM modülü aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

x_Wendia_Logo_300dpi